Pro LAN

 • CAT 5e

  รหัส 1501
  UTP CAT 5e V+ 500ม.Indoor
  ราคา/โรล 4,250 บาท
 • CAT 5e Sling

  รหัส 1505
  UTP CAT 5e Sling V+ 500 ม. Outdoor Double jacket
  ราคา/โรล 7,100 บาท
 • CAT 6 Sling

  รหัส 1511
  UTP CAT 6 Sling V+ 500 ม. Outdoor Double jacket
  ราคา/โรล 8,250 บาท
 • Coming Soon

พิเศษ 3,825 บาท               พิเศษ 6,390 บาท              พิเศษ 7,425 บาท

ส่วนลด 425บาท/ม้วน        ส่วนลด 710บาท/ม้วน         ส่วนลด 825บาท/ม้วน 

 

 • Coming Soon

 • Coming Soon

 • Coming Soon

 • Coming Soon


Visitors: 7,361